Tỉ giá: 3650 VNĐ/NDT

1.Bảng giá hàng order

Tiền hàng trên web TQ (1)
Phí ship Trung Quốc (2)
Dịch vụ mua hàng (3)
Phí vận chuyển TQ - VN (4)
Tổng tiền thanh toán

Trong đó:

(1) Giá sản phẩm trên website Trung Quốc (đơn giá sản phẩm * số lượng * tỉ giá)

(2) Phí chuyển hàng nội địa Trung Quốc từ nhà cung cấp tới kho TQ của vanchuyenthanhtrung.com

(3) Phí dịch vụ mua hàng khách trả cho vanchuyenthanhtrung.com

(4) Phí vận chuyển từ kho TQ về kho vanchuyenthanhtrung.com tại Việt Nam tùy theo cân nặng hoặc thể tích

2.Phí mua hàng và vận chuyển

Tiền hàng Phí mua hàng
nếu cọc < 70%
Phí mua hàng
nếu cọc > 70%
Quảng Châu - Hà Nội Hàng ký gửi
QC - HN
< 2 triệu 3% 2.5% 22.000 23.000
2-10 triệu 2.5% 1.8% 21.000 Hàng lô sll liên hệ báo giá trực tiếp
> 10 triệu 1.8% 1.5% 20.000

3.Phí kiểm đếm sản phẩm

Số lượng sản phẩm / đơn Mức phí thu (nghìn / sản phẩm)
1-2 sản phẩm 5.000đ
3-20 sản phẩm 3.500đ
21-100 sản phẩm 2.000đ
> 100 1.500đ

4.Phí đóng gỗ

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 1 tệ

5.Phí chống sốc

Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí chống sốc 5 tệ 0.65 tệ

6.Phí Ship Hà Nội

ship VN